Nu skal du lære at lægge moms til en pris.
Momsen er altid 25%
Først finder man 25% af prisen. Så lægges det til prisen.
Eksempel.
Læg moms til en pris på 500 kr.
1% af 500 er: 500    
  100 = 5
     
25% af 400 er: 25 x 5 = 125
     
125 lægges til 500 500+125 = 625
Læg mærke fra at jeg har delt papiret op i 3 søjler. 1 med tekst. 1 med udreginger. 1 med facit.
SKAL-OPGAVER
Læg momsen til en pris på 200 kr.
Læg momsen til en pris på 300 kr.
Læg momsen til en pris på 400 kr.
Læg momsen til en pris på 500 kr.
Læg momsen til en pris på 600 kr.
Læg momsen til en pris på 800 kr.
Læg momsen til en pris på 1000 kr.
Læg momsen til en pris på 2000 kr.
Læg momsen til en pris på 4000 kr.
Læg momsen til en pris på 2060 kr.
Læg momsen til en pris på 245 kr.
Læg momsen til en pris på 250 kr.
Læg momsen til en pris på 2550 kr.
Læg momsen til en pris på 256 kr.
Læg momsen til en pris på 56 kr.
Læg momsen til en pris på 567 kr.
Læg momsen til en pris på 478 kr.
Læg momsen til en pris på 34 kr.
Læg momsen til en pris på 2 kr.
PS. Den nemme metode er at gange prisen med 1,25
Træk 100% fra 20
Lektier
Nu skal du lære at lægge moms til en pris.
Momsen er altid 25%
Først finder man 25% af prisen. Så lægges det til prisen.
Eksempel.
Læg moms til en pris på 500 kr.
1% af 500 er: 500    
  100 = 5
     
25% af 400 er: 25 x 5 = 125
     
125 lægges til 500 500+125 = 625
Læg mærke fra at jeg har delt papiret op i 3 søjler. 1 med tekst. 1 med udreginger. 1 med facit.
SKAL-OPGAVER
Læg momsen til en pris på 100 kr.
Læg momsen til en pris på 20 kr.
Læg momsen til en pris på 40 kr.
Læg momsen til en pris på 60 kr.
Læg momsen til en pris på 6000 kr.
Læg momsen til en pris på 8000 kr.
Læg momsen til en pris på 10890 kr.
Læg momsen til en pris på 8900 kr.
Læg momsen til en pris på 4098 kr.
Læg momsen til en pris på 2089 kr.
Her må du gerne bruge den nemme metode med at gange prisen med 1,25
Læg momsen til en pris på 1060 kr.
Læg momsen til en pris på 7820 kr.
Læg momsen til en pris på 460 kr.
Læg momsen til en pris på 670 kr.
Læg momsen til en pris på 7600 kr.
Læg momsen til en pris på 78000 kr.
Læg momsen til en pris på 17890 kr.
Læg momsen til en pris på 8780 kr.
Læg momsen til en pris på 4000 kr.
Læg momsen til en pris på 2000 kr.