Danmark mellem middelalder og renæssance.

 • Danmark under Kong Christian d. 2. Starten af 1500-tallet.  Overgangen mellem middelalder og renæssancen

  6. – 9. klasse.

  Spørgsmål til Carsten Overskovs ”Ind i historien”. Bånd 5. Kan lånes på biblio.

   

  Når jeg underviser i dette forløb har jeg spørgsmålene på OHP.
  Eleverne sidder med et stykke papir. De gætter på svaret inden de hører det.
  Filen kan stoppes ind imellem, når man vil kommentere samt angive det rigtige svar.
  Den elev som har gættet flest rigtige vinder.

   

   

   

   

  1. Hvad er navnet på kongen som fortællingen handler om?

  2. Hvorfor var der i starten af 1500-tallet rigeligt med vildt i skoven, korn på markerne,  træ i skovene samt så mange køer at vi kunne sælge af dem til udlandet?

  3. Hvorfor var det smart for en konge at gifte sig med en pige fra en rig og indflydelsesrig familie?

  4. Hvor stor er Christians magt da han starter som konge?

  5. Hvem bestemmer mest i Danmark, da Christian d. 2. starter som konge?

  6. Nævn alle de betingelser du kan som Christian måtte gå ind på for at blive konge?

  7. Adelsfolkene havde under Christian lov til selv at opkræve skat, henrette bønderne, sælge bønderne som slaver. Tillige lovede kongen ikke at have magt over adelsfolkenes områder. Hvad kan man næsten sammenligne en adelsmands eget område med her i starten af 1500-tallet?

  8. I hvilke områder havde Christian d. 2. magt og hvor stor en del af landet udgjorde dette område?

  9. Hvad vil det sige at have en kone til venstre hånd og hvem havde det?

  10. Hvorfor var folkene som var ansat ved hoffet ikke altid gode venner?

  11. Hvem havde magten efter Christians statskup. Adelen eller byfolket?

  12. Hvad går landets magthavere nu op i; i stedet for bondegårde og godser?

  13. Christian d. 2. går nu i gang med at bekæmpe adelsfolk. Kan du huske hvor mange han får slået ihjel i Stockholm på én dag?
   Begivenheden kaldes for resten ”Det Stockholmske blodbad”

  14. Hvad er det som klart adskiller Christian d. 2. fra alle tidligere danske konger?

  15. Nævn så mange du kan af de love som Christian d. 2. får indført?

  16. Hvorfor gik adelsfolkene imod Christian d. 2. nye love?

  17. Hvor længe gik der egentlig inden Danmark fik alle de byer som Christian havde drømt om?

   


  Svar på spørgsmål.

  1. Christian d. 2.

  2. P.g.a. pesten var befolkningen reduceret til 500.000.

  3. Medgiften gav penge i kassen.
   Man kunne gifte sig til indflydelse og magt ved at gøre sig gode venner med sin ægtefælles familie.
   Christian d. 2.s kone var i familie med kejseren af Tyskland.

  4. Den var lille.

  5. Det gør adelen.

  6. a. Kongemagten kun til låns.
   b. Al magt og jordiske gods Christian havde som konge skulle gå tilbage til adelen, når han ikke længere var konge.
   c. Kongen skulle spørge rigsrådet lov om stort set alt.
   d. Kongemagten måtte ikke nødvendigvis gå i arv.
   e. Når der skulle ansættes folk hos kongen skulle det være en DANSK adelig.
   f. Kongen havde ikke noget at skulle have sagt på godserne.

  7. Et selvstændigt land.

  8. Kongen havde magt i byerne som udgjorde 10% af landet.

  9. Kone til venstre hånd er en elskerinde som nærmest fungere som kone. En sådan havde Christian d. 2. Hun hed Dyveke.

  10. Man var bange for at miste magt og indflydelse til hinanden.
   Ved at udmanøvrere adelsfolkene i hoffet kunne kongen tilrage sig mere magt.

  11. Byfolket havde magten efter Christians statskup.

  12. De går op i veje, handel, skibe, trafik. Man planlægger et handelsselskab som skal dække hele Norden.

  13. Christian får 80 dræbt i Stockholm på én dag.

  14. Han ønsker at gøre Danmark til et handelsland i stedet for landbrugsland.

  15. a. Alt handel skal foregå gennem byerne.
   b. Alt handel skal foregå i byerne.
   c. Der skal bygges hoteller og postvæsen i byerne.
   d. Der skal være skraldemænd.
   e. Hver lørdag skal man gøre rent i husene
   f. Man skal have byggetilladelse for at få lov til at bygge et hus.
   g. Tiggerne skal søge om tilladelse før de kan få lov til at tigge i gaden.
   h. Luderne skal bo i et kvarter for sig og gå med en rød sort hat.
   i. For første gang bliver der skrevet lov om at lærerne i skolen skal vide noget om det de underviser i samt bliver de værste straffe afskaffet.
   j. Bønder må ikke mere sælges som slaver.
   k. Det er forbudt at plyndre skibe som er strandet.

  16. Fordi de greb ind i adelens ret til selv at bestemme over deres egen handel samt at deres ret til selv at bestemme om bønderne kunne sælges som slaver.

  17. Der gik 400 år. Det var først under industrialiseringen de begyndte at vokse.

   

   

   

  Ordliste:

   

  Kanceliet                       Regeringskontorerne. Altså herfra, hvor alt i landet bestemmes.

   

  Rigsrådet                       En samling af adelsfolk som skulle ”holde kongen i ørerne” så han ikke fik for meget magt.
   

  Junker                          En ung adelsmand/godsejer.

   

  Medgift                         Penge som brudens familie giver til sin kommende mands familie.

   

  Adelen                          Klasse i samfundet som fødes til bedre vilkår end den almindelige befolkning.
                                     Typisk godsejere. Var ofte med i hoffet omkring kongen.

   

  Abbeden                       Lederen af et kloster.

   

  Statskup                       Når man lynhurtigt overtager magten i et land.

   

  Norden                          Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland