Renæssancen. Spørgsmål.

 • Spørgsmål til bogen Renæssancen.

  Slutningen af 6. klasse (teksten bør her læses på klassen) – 9. klasse.

   

  Selv betyder, at man ikke kan finde svaret i bogen, men selv skal tænke sig til det.

   

   

   

  Spørgsmål til Alkymi og Videnskab.

   

  1. Hvilken græsk filosof (tænker) byggede videnskaben på før Renæssancen?


  2. Nævn en af de gamle grækeres teorier om, hvordan verden er sat sammen?


  3. SELV:
   Hvorfor havde man ikke før Renæssancen turde stille spørgsmål til de kirkens og de gamle grækeres tanker om, hvordan verden var sat sammen?


  4. Hvad er Alkymi og Astrologi?  5. Hvilken betydning fik renæssancens alkymister?  6. Hvad var det Alkymisterne søgte efter?


  7. Tidligere havde man støttet sig til tusinde års gamle tanker fra Grækenland
   I renæssancen begyndte videnskabsfolk at gribe tingene an på en ny måde.
   Hvad var det for en måde?

   

   

   

   

   

  Spørgsmål til Teknologi

   

  1. Hvem var de to mest berømte videnskabsmænd fra Renæssancen?


  2. Nævn mindst tre ting som Da Vinci foreslog man kunne bygge?


  3. SELV:
   Hvorfor tror du mange af Da Vincis opfindelser ikke blev til noget på hans egen tid?  4. Næsten alle tror, at det var Galilei som opfandt kikkerten, men hvad var det egentlig han gjorde?


  5. Nævn nogle store opfindelser som blev gjort under Renæssancen.?


  6. Under Renæssancen kom nye præcise ure frem. De gjorde det ikke kun muligt at komme til tiden.
   Hvad var det også man kunne bruge et præcist ur til?


  7. I Renæssancen blev der opfundet noget som gjorde at mange mennesker gerne ville have briller.
   Hvad var det?

   

   

   

   

  Spørgsmål til Bogtrykkerkunsten

   

  1. Hvad var det for en opfindelse som gjorde at alle ideer og tanker fra Renæssancen kunne nå ud til mange mennesker?


  2. Hvad var det som - ud over bogtrykkerkunsten - gjorde at alt det man fandt ud af under Renæssancen nåede ud til utroligt mange mennesker?


  3. Hvordan fungerede bogtrykkerkunsten?


  4. Hvad hed ham som opfandt bogtrykkerkunsten?

   

   

   

  Spørgsmål til Astronomi.

   

  Husk en astronom er en som forsker i rummet og universet.

   

  1. Inden de store astronomer kom frem med deres nye viden – som en del af renæssancen – hvordan mente kirken så universet var sat sammen.

  2. Hvad hed den polske astronom, der som den første gik imod kirkens tanker om, hvordan universet var sat sammen.

  3. Hvad hed den berømte danske astronom som forskede videre på Kopernikus´ tanker.
   Bed læreren fortælle, hvordan han døde.

  4. SELV
   Hvordan var det, at Kopernikus´ observationer (opdagelser) undergravede kirkens lærer.

  5. Hvad gjorde kirken for at få Kopernikus og Galilei til at holde mund med deres nye opdagelser.

  6. Hvad hed den englænder som ”opdagede” tyngdekraften og som én gang for alle slog fast at Kopernikus og Galilei havde ret.

   

   

   

   

   

   

  SVAR

   

  Spørgsmål til ark om Alkymi og Videnskab

  1. Aristoteles.
  2. En tung kugle falder hurtigere end en let.
  3. Man var bange for kirkens straf.
  4. Alkymi:                Læren om at forvandle metal til guld
   Astronomi:           Læren om stjerner og planeter.
  5. De grundlagde den moderne kemi
  6. De søgte efter ”de vise sten” = et stof som gør man kan lave guld af almindeligt metal.
   De søgte efter ”livseleksier” = et stof som skulle gøre at man fik evigt liv.
  7. Man brugte eksperimenter   

  Spørgsmål til ark om Teknologi

  1. Galilei og Da Vinci.
  2. Redningsvest, kampvogn, helikopter, flyver, ubåd
  3. Teknologien var ikke udviklet nok endnu til at gøre dem til virkelighed.
  4. Han forbedrede den meget.
  5. Briller, kikkerten, spejl, saks, knapper, præcise ur.
  6. Til at navigere med på havet.

   

   

  Spørgsmål til ark om Bogtrykkerkunsten

  1. Bogtrykkerkunsten.
  2. Bogtrykkerkunsten.
  3. At man oversatte bøgerne fra latin.
  4. Ved at hvert bogstav blev trykt med en metaltype som kunne bruges igen og igen.
  5. Johannes Guttenberg

   LAV HER EN KONKURRENCE HVOR MANGE GANGE HURTIGERE MAN KAN TRYKKE EN TEKST I FORHOLD TIL AT SKRIVE DEN.

   Brug et stempel fra kontoret. Den ene trykker med stemplet, den anden skrive stemplets indhold på papir.
   Lad alle elever komme med et gæt. Skriv elevernes gæt på tavlen.
   Den som kommer tættest på vinder en eller anden præmie.

   

  Spørgsmål til ark om Astronomi i renæssancen

  1. Kirken mente Jorden var centrum i Universet.
  2. Kopernikus
  3. Tycho Brahe
  4. Kopernikus´ opdagelser var i strid med hvad kirken sagde og hvad der stod i biblen. Dette kunne undergrave kirkens magt.
  5. Erklærede dem for kættere og satte Galilei i husarrest resten af hans liv.
  6. Newton.