Danmark i middelalderen. Spørgsmål.

 • Kong Knud d. Hellige, Erik Ejegod og korstogene. Danmark i Middelalderen.       1086 – 1095
  6. klasse – 8. klasse.


  Når jeg underviser i dette forløb har jeg spørgsmålene på OHP.
  Eleverne sidder med et stykke papir. De gætter på svaret inden de hører det.
  Filen kan stoppes ind imellem, når man vil kommentere samt angive det rigtige svar.
  Den elev som har gættet flest rigtige vinder.  Spørgsmål til Carsten Overskovs ”Ind i historien” Lydbånd 4. (Kan lånes på biblioteket).

   

   

  1. Hvorfor behøver vi hører noget om andre lande, når det drejer sig om Danmarkshistorien?
   a. Fordi det der sker i andre lande har stor betydning for Danmarkshistorien.
   b. Fordi det der sker i andre lande er mindre kedeligt end det der sker i Danmark.
   c. Fordi andre lande bliver sure, hvis historielærerne i skolerne ikke fortæller noget om dem, og så kan de finde på at gå i krig med Danmark.


  2. Hvorfor var den danske konge ”Knud den hellige” IKKE hellig?
   a. Fordi han bandede hele tiden.
   b. Fordi han kun tænkte på sin egen magt. Han krævede penge ind (skatter) og ville erobre England, men det blev aldrig til noget. Han smed også sin egen familie i fængsel, hvis de ikke gjorde som han sagde.
   c. Han talte tit med djævlen om, hvordan han kunne blive endnu mere ond.


  3. Hvorfor fik han så det navn?
   a. Fordi Gud syntes det var synd han var så ond og gav ham derfor navnet ”Knud den Hellige”.
   Det står faktisk i Biblen.
   b. Han fortrød at han var ond og begyndte pludselig at give alle sine penge til de fattige.
   c. Kirken (præsterne) havde givet ham navnet efter han døde fordi han holdt sig gode venner med kirken.
   Han havde lovet kirken (præsterne) en stenkirke.
   9 år efter han døde sagde man at syge blev helbredt ved hans grav.
   Hans bror Erik kan også have givet ham navnet for at gøre sit eget liv som konge nemmere.  4. Hvad skete der for Kong Knud den hellige i  1086?
   a. Han blev gift med sin barndomskæreste.
   b. Han blev myrdet.
   c. Han blev så fuld til en fest, at han brækkede benet da han dansede breakdance.


  5. Efter det der skete med Knud rejser hans kone Edel til Sicilien og bliver gift med storhertugen Roche af Sicilien.
   Hun får nyt navn og bliver til Adelaide.
   Hendes nye mand storhertugen har magt over paven (bestemmer over paven).
   Hvorfor har han det?
   a. Fordi alle kvinder i landet syntes Roche er den flotteste fyr de nogensinde har set.
   b. Fordi Roche er den mægtigste mand i Sydeuropa. Han kan stille hære til rådighed for paven i pavens kamp mod Kejseren af Tyskland.
   c. Fordi Roche har et slot, der er større end pavens største kirke.


  6. Hvilken titel fik Knuds bror Erik, 9 år efter Knud blev myrdet og han selv flygtede fra kirken, hvor mordet fandt sted?
   a. Han blev konge.
   b. Han blev pave
   c. Han blev dronning.


  7. Hvad erklærer (siger) paven i 1095?
   a. Jeg vil bestemme over hele verden.
   b. Han bestemte, at alle sorte mennesker skulle skydes.
   c. At man skal gå på korstog/hellig krig og befri det hellige land (Israel, hvor Jesus kommer fra) for muslimer.

   

  1. Var kongens magt landsdækkende  i Danmark i den tidlige middelalder (havde han magten i hele Danmark)?
   a. Nej det var den ikke.
   b. Ja det var den.
   c. Det åndsvage spørgsmål er jeg for dum til at svare på.


  2. Hvorfor var kirkens magt så stor i Danmark i den tidlige middelalder?
   a. Folk så Gud i deres drømme om natten. Her sagde han til dem, at de skulle lade kirken bestemme over deres liv.
   b. Præsterne lavede nogle sygt spændene gudstjenester så dem som gik i kirken fik lyst til at give alle deres penge til kirken.
   c. Kirken var landsdækkende (der lå kirker over hele landet).


  3. Hvorfor ville Erik hellere have at Danmark havde sin egen ærkebiskop end at Danmark hørte under ærkebiskoppen i Tyskland?
   a. Fordi Danmark så ville få verdens største kirke.
   b. Fordi kirken havde lovet at opkalde en kirke efter Erik, hvis Danmark fik sin egen ærkebiskop.
   c. Fordi ærkebiskoppen i Tyskland kunne bruge alle kirkens folk som spioner imod Danmark/Erik og derved gøre Eriks magt mindre.


  4. Hvorfor var kirken så populær hos den almindelige befolkning?
   a. Fordi man her – som det eneste sted – fik billeder, sang og en form for underholdning.
   Det var også det eneste sted man kunne få en uddannelse.
   Det var det eneste sted man kunne lærer latin.
   Det var kun kirken som kunne hjælpe syge.
   b. Fordi fjernsynsprogrammerne dengang var mega-steneren.
   c. Fordi man sov rigtig godt på bænkene som var i kirken.


  5. Hvorfor havde kirken så stort magt. Både i Danmark og i Europa?
   a. Fordi folk syntes kirkerne var flotte.
   b. P.g.a. alt det her over samt  det var kun kirken som kunne skrive breve. Selv kongen skulle have hjælp af kirken til at skrive.
   Kirken var spredt ud over hele Europa.
   c. Kirkerne fik over halvdelen af hvad alle folk tjente. Det gjorde kirken rig.


  6. I Tyskland i 1096 kunne den almindelige befolkning ikke vente på at korstogene gik i gang.
   I stedet for at vente på kampen mod muslimerne i Nordafrika angreb de en af landets egne befolkningsgrupper.
   Hvem var det?
   a. Sigøjnerne.
   b. Jøderne.
   c. De sorte.


  7. Selvom der i fortællingen bliver sagt Tyskland flere gange fandtes Tyskland så på det her tidspunkt.
   Hvis ikke, hvad er der så i stedet?
   a. Ja Tyskland fandtes i middelalderen og var ligeså stort som det er i dag.
   b. Nej Tyskland fandtes ikke. Hele Tyskland levede i små landsbyer. Her var folk så dumme, at de stadigvæk levede ligesom som gjorde  i Danmark i Stenalderen.
   c. Tyskland fandtes ikke i middeladeren. Tyskland har en kejser, men han har ikke stor magt ude i landet. Tyskland består af små lande (kaldes fyrstendømmer).   

  1. I. Hvorfor sad den rigtige pave ikke og herskede i Rom som ellers er pavens by?
   a. Der var alt for kedeligt.
   b. Indbyggerne i Rom (romerne syntes han var dum og havde smidt ham ud af byen).
   a. Fordi den tyske kejser havde indsat en falsk pave i Rom.


   II. Hvis du vil blære dig lidt så skriv, hvad den rigtige pave hed. Det starter med ”U”.
   a. Urban den første.
   b. Urban den anden.
   c. Urban den tredje
   .

   III. Og hvis du vil ekstra blære dig, hvad hed så lederen af korstogene.
   a. Knud den Hellige.
   b. Erik Ejegod.
   c. Bomond.  2. Nu kommer dagens indviklede spørgsmål.
   Du husker nok, at den rigtige pave havde sendt folk af sted i korstog mod muslimerne.
   Samtidigt var han selv blevet smidt ud af Rom og levede under beskyttelse af storfyrst Roche i SydItalien.
   Hvem var det egentlig som var Roches soldater?
   a. Erik Ejegods soldater.
   b. Det var muslimer fordi Roche anså dem for de bedste krigere.
   Så længe de kunne beskytte paven havde han åbenbart ikke noget mod muslimer.
   c. Det var romerne som gerne ville erobre noget guld til deres by.


  3. Terrorismen som vi oplever i dag kalder muslimerne for hellig krig.
   Hvem opfandt egentlig hellig krig?
   a. Øøøh det gjorde muslimerne da selvfølgelig selv.
   b. Det gjorde Gud, da han befalede muslimerne at drage i Hellig Krig mod de kristne.
   c. De kristne opfandt selv begrebet hellig krig i forbindelse med korstogene. De kaldte korstogen for hellig krig.

   

   


  Svar på spørgsmål til Danmark i Middelalderen.

     1. Fordi begivenheder i udlandet har stor betydning for Danmarkshistorien.

  2. Han tænkte kun på egen magt
   Krævede skatter ind og ville erobre England, men det blev aldrig til noget.
   Han smed sin egen familie i fængsel, hvis de ikke gjorde som han sagde.

  3. Kirken havde givet ham navnet efter han døde fordi han holdt sig gode venner med dem.
   Han havde lovet dem en stenkirke.
   9 år efter han døde sagde man at syge blev helbredt ved hans grav.
   Hans bror Erik kan også have givet ham navnet for at gøre hans eget liv som konge nemmere.

  4. Han blev myrdet.

  5. Fordi han er den mægtigste mand i Sydeuropa. Han kan stille hære til rådighed for paven i pavens kamp mod Kejseren af Tyskland.

  6. Han blev konge.

  7. At man skal drage på korstog/hellig krig og befri det hellige land for muslimer.

  8. Nej det var den ikke.

  9. Den var landsdækkende.

  10. Fordi ærkebiskoppen i Tyskland kunne bruge alle kirkens folk som spioner imod Danmark/Erik og derved gøre Eriks magt mindre.

  11. Fordi man her – som det eneste sted – fik billeder, sang og en form for underholdning.
   Det var også det eneste sted man kunne få en uddannelse.
   Det var det eneste sted man kunne lærer latin.
   Det var kun kirken som kunne hjælpe syge.

  12. P.g.a. alt det her over samt  det var kun kirken som kunne skrive breve. Selv kongen skulle have hjælp af kirken til at skrive.
   Kirken havde netværk over hele Europa.

  13. De angreb jøderne.

  14. Tyskland findes ikke. Der er en kejser som ikke har nogen stor magt ude i landet. Tyskland består af små fyrstendømmer.

  15. a. Fordi den tyske kejser havde indsat en falsk pave i Rom.
   b. Urban d. 2.
   c. Bomond.

  16. Det var muslimer fordi Roche anså dem for de bedste krigere.
   Så længe de kunne beskytte paven havde han åbenbart ikke noget mod muslimer.

  17. De kristne opfandt selv begrebet hellig krig i forbindelse med korstogene som kaldtes dette.

   

   

   

   


  Ordliste:

   

  Konstantinopel               Istanbul i dag. Ligger i Tyrkiet.

   

  Myriader                        Et tilfældigt tal som er meget stort. Kan sammenlignes lidt med ordet ”fantasilion”.

   

  Æt                               Slægt