Undervisning i filmen Rosens Navn

 • FASCISME  

  Fascismen er imod individets ret til frihed som vi idag har i Danmark.

  I stedet skal samfundet opfattes som en krop, hvor alle har sin plads at udfylde.

   

  Fascisterne er imod demokrati. De mener det fører til kaos.

  Samfundet skal i stedet have en stærk leder, der kan sørge for at kroppens dele som arme og ben ikke arbejder mod hinanden.

   

  Derfor skal de svage indordne sig under den stærke leder.

  Og hvis der er nogle syge eller handicappede i samfundet skal de udskilles på samme måde som kroppen selv bekæmper sygdomme.

   

  Ifølge fascisterne skal befolkningen være 100% lydige overfor lederen og må ikke stille spørgsmål ved hans beslutninger.

  Dette kaldes også diktatur.

   

  Propaganda og terror havde en afgørende funktion for udbredelsen af fascismens ideer.

   

  De højeste dyder i fascismen er disciplin, troskab, lydighed og soldaterære.

   

   

   

  NAZISMEN  

  Nazismen ligner på de fleste områder fascismen.

  Den afgørende forskel er at nazismen har indbygget en raceteori om over- og underracer.

  Den hvide (ariske) race er overracen og alle andre racer er underracer.

   

  Specielt jøderne blev af nazisterne opfattet som underracer.

  Jøderne blev udpeget som syndebukke fordi nazisterne havde brug for syndebukke, der kunne gøres ansvarlige for al kritik af samfundet.

  Nazismen udviklede sig så jøderne blev gjort ansvarlige for alt dårligt.

  F.eks. i propagandafilm, hvor jøderne blev sammenlignet med rotter, der spredte sygdom over hele Europa.

   

   

   

   

  SPØRGSMÅL TIL FASCISME OG NAZISME

  1.

  Hvad er det, der kan virke så tiltrækkende ved fascismen, at mange mennesker og hele samfundsgrupper kan føle sig tiltrukket af den.

   

  2.

  Tror du, at fascister og nazister vil have de bedste muligheder for at komme til magten når det går godt eller dårligt for et samfund. Begrund svaret.

   

  Læs teksten over spørgsmålene og svar på nedenstående.

  3.

  Findes der fascistiske lande i verden i dag? Hvor.

  -Begrund hvorfor du mener/tror landet/landene er fascistiske.

   

   

  4.

  Tror du en fascistisk samfundsopbygning er realistisk i Danmark i dag. Begrund dit svar.

   

   

  5.

  Hvilke handlinger/initiativer (udover forbud) kunne du forestille dig kunne modvirke fascisme/nazisme.

   

  6.

  Bør man forbyde nazisme i Danmark. Begrund dit svar.

   

  7.

  Findes der nazister i Danmark i dag. Hvorfor/Hvorfor ikke.

   

  8.

  Vil der komme flere eller færre i årene fremover. Hvorfor/Hvorfor ikke.