Kalmarunionen - En del af historiekanonen

Gratis Undervisningsmateriale

Kalmarunionen

 

Gå ind på følgende hjemmeside og besvar spørgsmålene.
http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/Historie/20080815135934.htm?absoluteURL=http://www.dr.dk/Undervisning_flash/Norden/dk/historie/&deeplink=1397


Klik på drengen med hatten i højre hjørne. Lyt og besvar spørgsmålene.

 1. Hvorfor var det umuligt at finde en ledig seng i juni 1397 i byen Kalmar?

 2. Hvorfor oprettede man Kalmarunionen?

 3. Hvilke lande -siger manden - var med i Kalmarunionen?
 4. Kig på kortet til venstre for drengen med hatten.
  Var der flere lande med i Kalmarunionen, end dem manden nævner? Hvis ja, hvilke?

 5. Gå nu ind på wikipedia og skriv Kalmarunionen. Hvilke øgrupper var også med i Kalmarunionen? Det står lige i starten af teksten.

 6. Kig nu til højre for kortet.
  Sæt prik i Nutidige landegrænser.
  Var hele det nuværende Danmark med i Kalmarunionen?
  Var hele det nuværende Norge med i Kalmarunionen?
  Var hele det nuværende Sverige med i Kalmarunionen?
  Var hele det nuværende Island med i Kalmarunionen?
  Var hele det nuværende Findland med i Kalmarunionen?
  Var det noget af det nuværende Rusland som var med i Kalmarunionen?

 7. Klik nu på kongekronen på kortet.
  Hvem blev i 1397 kronet til konge af Kalmarunionen?

 8. Hvad er en union? Find svaret ved at gå ind på denstoredanske.dk.
  Skriv union som søgeord. Du behøver kun læse første linje. 

 9. Kender du nogle unioner, som findes i dag?

 10. Hvad tror du, Kalmarunionen er opkaldt efter?

 11. Læs nu teksten om Kalmarunionen under kortet.
  Hvem sad ved siden af Erik, da han blev kronet til konge af Kalmarunionen?

 12. Og nu til dagens sværeste spørgsmål J. Hvem tror du vores nuværende dronning (2011) er opkaldt efter?

 13. Hvordan var Erik og Margrete i familie?

 14. Hvem var egentlig skyld i, at Nordens krone blev sat på Eriks hoved?

 15. I teksten står der, at der var konflikter om, hvordan unionen skulle styres.
  Hvad gik disse konflikter ud på?

 16. Hvad skete der for unionen, da Margrete døde?

 17. Læs nu teksten til billede 1. Den findes  til højre for den tekst, du lige har arbejdet med.
  Hvem samlede Norden i Kalmarunionen?

 18. Læs nu teksten til billede nr. 2.
  Hvem samlede Danmark til ét land i 1360?

 19. Læs nu teksten til billede nr. 2.
  Hvilken dansk konge var Margrete datter af?

 20. Læs nu teksten til billede nr. 3.
  Hvilket årstal sluttede Kalmarunionen?

 21. Gå nu ind op denne hjemmeside. http://www.danskhistorie.dk/tidsperioder/
  Brug den til at finde ud af, hvilken tidsperiode Kalmarunionen hører under.
  a. Vikingentiden.
  b. Middelalderen.
  c. Renæssancen.
 

 

 

 

 


Svar til spørgsmål om Kalmarunionen.

 

 1. Fordi den danske konge skulle krones til unionskonge.

 2. Fordi man mente de tyske købmænd havde fået for meget magt i Norden.

 3. Danmark, Norge, Sverige og Finland.

 4. Island, Grønland.

 5. Færøerne, Shetlandsøerne og Orkneyøerne

 6. Var hele det nuværende Danmark med i Kalmarunionen. Ja.
  Var hele det nuværende Norge med i Kalmarunionen. Nej en lille smule af Nordnorge var ikke.
  Var hele det nuværende Sverige med i Kalmarunionen. Nej. Noget af Nordsverige var ikke.
  Var hele det nuværende Island med i Kalmarunionen. Ja,
  Var hele det nuværende Findland med i Kalmarunionen. Nej. Kun ca. halvdelen.
  Var det noget af det nuværende Rusland som var med i Kalmarunionen. Nej.

 7. Erik af Pommeren.

 8. En samling af stater.
  Gå nu ind på denstoredanske.dk. Skriv union.
  Hvad er en union. Du behøver kun læse den første linje.

 9. F.eks. USA, EU eller Tyskland.

 10. Den svenske by Kalmar.

 11. Margrete d. første.

 12. Margrete den første

 13. Margrete var søster til Erik mormor.

 14. Det var Margrete den første.

 15. Margrete ville have en stærk kongemagt, hvor kongen kunne styre landet med sine egne mænd. Men stormændene i de tre lande ville ikke afgive deres magt og privilegier.

 16. Det gik det ned ad bakke. Det blev stadigt sværere for de danske konger at holde styr på unionen

 17. Margrete d. første.

 18. Margrete den første.

 19. Valdemar Atterdag.

 20. 1523

 21. Mest i middelalderen. En lille smule i renæssancen også.