Indstrialiseringen. Spørgsmål.

 • Spørgsmål til bogen ”Industrialiseringen”.
  Slutningen af 6. – 9. klasse.

     

   

  Om dampmaskinen.  

  S. 4 ø. Kun det sorte

  1. Hvad er det for nogle omvæltninger, der kaldes den industrielle revolution.

   S. 5.Hvorfor begyndte I i England
  2. Hvad var grunden til at industrialiseringen startede i England

   S. 18 øverst kun det sorte.
  3. Hvad hed den maskine som var den vigtigste for at hele industrialiseringen kom i gang.

  4. Hvor mange heste kunne én dampmaskine erstatte.

   S.18-19 Afsnittet om James Watt.  + hele side 19.
  5. Hvad hed ham som byggede den ”dobbeltvirkende dampmaskine”.
   Du skal vide at mange ser denne mand som industrialiseringens vigtigste person, da han forbedrede dampmaskinen så meget at den kunne bruges til alt muligt.

  6. Nævn nogle af de ting dampmaskinen blev brugt til.

  7. Hvor hurtigt kørte verdens første tog.

   

   

  Om kanaler

  Efterspørgsel betyder: Hvor mange der vil købe en vare.
  Stiger efterspørgslen er der flere som vil købe en vare

  Falder efterspørgslen er der færre som vil købe en vare.

  Pram er en lang båd som sejler på en kanal.

  1. Hvorfor måtte større og større mængder af jern og kul transporteres fra sted til sted.

  2. Hvorfor var det smart at transportere jern og kul på vand.

  3. I hvilke lande startede man med at bygge kanaler.

  4. SELV Hvor mange år siden tror du det var at disse lande byggede kanaler.

  5. Hvornår byggedes verdens første moderne kanal.

  6. Hvad skete der med prisen på kul, da man nu kunne sejle det gennem kanaler.

  7. SELV. Hvorfor tror du der skete det med prisen på kul som du fandt ud af i spørgsmål 12.

  8. Hvilken dansk by blev havneby, da man byggede en kanal.

   

  s.24 om jernbaner.

  Om jernbaner

  1. Hvad var det for en opfindelse som mere end nogen anden kom til at forandre folks hverdag.

  2. SELV: Hvorfor tror du jernbanen så hurtigt blev en succes.

  3. SELV: Hvad tror du det kunne betyde for en lille by ude på landet pludselig at blive stationsby.

  4. SELV: Der kommer senere to opfindelser til transport som forandre verden lige så meget som toget gjorde. Hvilke to opfindelser.

   

   


  Svar til spørgsmål om industrialiseringen.

  1. Nye maskiner, fabrikker og transportmidler
  2. De rige investerede i industrien frem for at bruge penge på overforbrug.
  3. Dampmaskinen.
  4. 100 vis af heste.
  5. James Watt
  6. Til at trække plove, væve, spindemaskiner o.s.v.
  7. 16 km/t.
  8. Fordi efterspørgslen steg.
  9. En hest kan kun trække et ton over land, men 30 hvis den trækker en pram.
  10. Egypten Kina
  11. Før Jesus
  12. 1681
  13. Den blev halveret.
  14. Fordi det er langt billigere at sejle over havet end at transportere over land.
  15. Odense
  16. Jernbanen
  17. Fordi man nu kunne rejse over store afstande billigt på kort tid. Hele lande/verden blev mindre.
  18. Der kom udvikling
  19. Bil, fly.

   

     LEKTIER TIL INDUSTRIALISERINGEN.  6. - 9. klasse.

   

   

  1. Industrialiseringen foregik i 1700 og 1800 tallet.

  2. James Watt forbedrede dampmaskinen så meget at den kunne bruges overalt.

  3. Industrialiseringen startede i landet England

  4. Nogle af de vigtigste varer under industrialiseringen var jern og kul.

  5. For at gøre det nemt at transportere bl.a. jern og kul med skib byggede man kanaler.

  6. De to mest berømte kanaler er Suez kanalen ved Egypten og Panama-kanalen i Panama.

  7. Jernbanen gjorde det langt hurtigere at flytte ting og mennesker på landjorden.

   

   

   

     MINIPRØVE TIL INDUSTRIALISERINGEN

   

   

  NAVN:__________________________

   

  1. Industrialiseringen foregik i      og      tallet.

  2.                   forbedrede dampmaskinen så meget at den kunne bruges overalt.

  3. Industrialiseringen startede i landet            .

  4. Nogle af de vigtigste varer under industrialiseringen var          og      .

  5. For at gøre det nemt at transportere bl.a. jern og kul med skib byggede man               .

  6. De to mest berømte kanaler er                          ved Egypten og                                   i Panama.

  7.                               . gjorde det langt hurtigere at flytte ting og mennesker på landjorden.