Emne om det gamle Egypten

 • Klassetrin vil være 6-7 kl.

   

  Nedenstående er vores ide til et undervisningsforløb omkring det gamle Egypten.

  Vi forestiller os, at eleverne deles ind i hold som herefter skal svare skriftligt på nedenstående spørgsmål ud fra litteratur som vi har fundet frem.

   

  Vi venter lidt med Internet til eleverne har lavet noget på skrift for at der ikke skal gå for meget tid hermed.

   

  Når eleverne har skrevet deres svar afleveres det til læreren som giver respons, hvorefter eleverne retter deres svar til ud fra lærerens kommentarer.

   

  Vi påtænker nu at inddrage, hvor vi først vil give eleverne en teknisk indførsel og herefter bede dem lave deres svar som en PP-præsentation.

  På nuværende tidspunkt vil vi så inddrage Internet til ikke mindst at finde billeder med.

   

   

   

  Mumier og gravkamre

  1.      Hvorfor gemmer man en Farao som mumie?

   

  2.      Hvor lang tid kan en mumie holde før den går i opløsning?

   

  3.      Hvorfor mumificerede man kongerne?

   

  4.      Hvordan mumificere man et menneske?

   

  5.      Hvorfor lagde man de døde i kister?

   

  6.      Hvordan er et gravkammer indrettet og udsmykket?

           Hvorfor er det netop indrettet sådan?

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal I lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

  Pyramider og Sfinx

  1.      Beskriv Sfinxen?

   

   

  2.      Hvad er en Sfinx og hvad betød den for de gamle egyptere?

   

   

  3.      Hvordan byggede man pyramiderne? Skriv mindst to forskellige muligheder.

   

   

  4.      Beskriv de forskellige pyramideformere som de gamle egyptere brugte.

   

   

  5.      Beskriv mindst to af de store pyramider.

   

   

  6.      Lavede man labyrinter og fælder I pyramider, hvis ja hvorfor? Hvis ikke hvorfor tror mange så at der er sådan nogle i pyramiderne?

   

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

  Krig og soldater.

  1.      Hvorfor har man soldater?

   

   

  2.      Hvordan boede og levede soldaterne?

   

   

  3.      Hvem var egypternes fjender?

   

   

  4.      Hvilke våben brugte man og hvilke materialer var de lavet af?

   

   

  5.      Hvilke krigs-taktikker brugte man?

   

   

  6.      Hvilken betydning havde heste i krig?

   

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Faraonerne

  1.      Hvad er en farao?

   

   

  2.      Hvilken betydning havde en farao for de gamle egyptere? (Det er ikke nok at skrive at han var en slags konge).

   

   

  3.      Beskriv en faraos påklædning?

   

   

  4.      Hvorfor kaldte man farao for solguden?

   

   

  5.      Beskriv en faraos bolig?

   

   

  6.      Fortæl om nogle af de vigtigste egyptiske faraoer, f.eks. Tutankamon?

   

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Guder, præster og templer.  

  1.      Hvordan ser de gamle egypteres templer ud?

   

   

  2.      Hvorfor er der præster i Egypten?

   

   

  3.      Hvorfor har de gamle egyptere så mange guder?

   

   

  4.      Beskriv og fortæl om mindst tre af de gamle egypteres guder.

  Har vi haft en slags guder i Danmark som minder om de egyptiske. Hvis ja så prøv at sætte navne på dem.

   

   

  5.      Hvorfor ofrede de gamle egyptere til guderne?

   

   

  6.      Var solen en del af de gamle egypteres religion. Hvis ja, hvordan indgik solen så I religionen og hvorfor?

   

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nilen.

   1.      Beskriv Nilens landskabsmæssige forløb?

   

   

  2.      Hvilke slags arbejde knyttede sig til Nilen?

   

   

  3.      Hvad brugte man bådene til?

   

   

  4.      Hvordan byggede man både?

   

   

  5.      Hvordan udnyttede man Nilen til landbrug?

   

   

  6.      Bortset fra landbrug – hvad brugte de gamle egyptere så Nilen til?

   

   7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dagliglivet (Robert Nicholsons Ægypten+ Oldtidens Egypten 38).

  1.      Hvordan var et almindeligt hus indrettet?

   

   

  2.      Hvordan så de gamle egypteres tøj ud?

   

   

  3.      Havde man penge i det gamle Egypten. Hvis ja hvordan så de ud.

  Hvis nej, hvordan handlede man så med hinanden?

   

   

  4.      Hvilke spil og forlystelser havde de gamle egyptere?

   

   

  5.      Hvilke slags mad havde man I det gamle Egypten og hvordan lavede man den?

   

   

  6.      Hvilke husdyr havde de gamle egyptere.

  Hvad og hvordan brugte man disse dyr?

   

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hieroglyffer/papyrus

  1.      Vis nogle gamle hieroglyffer og fortæl hvad de betyder.

   

   

  2.      Hvis det er muligt så skrive jeres navne med hieroglyffer.

   

   

  3.      Hvordan skriver man med hieroglyffer?

   

   

  4.      Hvorfor skriver man med hieroglyffer?

   

   

  5.      Hvordan laver man papyrus? / Hvad skrev man med på papyrus?

   

   

  6.      Hvad er en skriver?

   

   

  7.      Hvordan har man skaffet sig den viden - om jeres emne - som vi har i dag?

   

   

  8.      Når I har svaret på de fleste spørgsmål og derved fået en masse viden skal i lave MINDST 1 nyt spørgsmål som i skal svare på.