Spørgsmål til samarbejdspolitikken

 • DANMARK UNDER 2. VERDENSKRIG

  Samarbejdspolitik.

  Slutningen af 7. klasse – 9. klasse.

   

   

  Elever læser selv "Historie i 9." p. 86 og p. 88 til "August 43".

  Elever besvarer herefter spørgsmålene.

   

     DANMARK UNDER 2. VERDENSKRIG

  Samarbejdspolitikken.

   

  Læs teksten omkring den danske regerings samarbejde med nazisterne. Derefter besvarer du nedenstående spørgsmål.

  Når I er færdige diskuterer vi jeres besvarelser på klassen.

   

   

  Lige efter den tyske besættelse af Danmark siger statsministeren følgende til den danske befolkning.

  19/4-40:           Regeringen erklærer følgende: Alle opfordres til at undlade enhver modstand og udvise "...ro og orden...", og "...korrekt og værdig optræden."

   

   

  1.         Skulle Danmark have forsvaret sig med alle midler mod tyskerne?

             a.         Skal man overhovedet forsvare sit land mod en angriber?

             b.         Skal man kun forsvare sig, hvis forsvaret ikke medfører store tab af materiel og menneskeliv?

             c          Hvorledes ville det have gået i kampen mod nazismen, hvis ingen lande eller personer havde turdet risikere store tab?

             d.         En militær regel siger, at en angribende styrke skal være tre gange så stor som den forsvarende. Set i lyset af dette, hvad mener du så om Danmarks muligheder for at forsvare sig mod det tyske angreb i april 1940?

   

  2.         Hvilke fordele tror du regeringen håbede at opnå ved at samarbejde med de tyske besættelsestropper?

   

  3.         Tyskerne tilbød, at Danmark kunne bevare sin selvstændighed, sit forsvar og politi, hvis man ville samarbejde med Tyskland. På hvis betingelser skulle samarbejde så foregå?

   

  4.         Hvilke fordele tror du tyskerne så i et fredeligt samarbejde med Danmark? Man havde jo militære styrker nok til totalt at nedkæmpe Danmark om nødvendigt?

   

  5.         Hvorfor tror du ikke tyskerne indsatte en tysk-venlig regering bestående kun af danske nazister?

   

  6.         Den danske konge udtalte på et tidspunkt efter den tyske besættelse at han var modstander af enhver engelsk indblanding i Danmark. Han sagde også at han var imod modstandsbevægelsens aktiviteter.

   

             Samtidigt udtalte den danske udenrigsminister samtidigt følgende:"Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland..."

   

   

             Set i lyset heraf, hvorledes tror du man i udlandet opfattede Danmarks holdning til den tyske besættelsesmagt