Tips til ordbogsopslag

Engelsk/dansk = Her kan du finde ud af, hvad et engelsk ord betyder på dansk

Dansk/engelsk = Her kan du finde ud af, hvordan et dansk ord kan oversættes til engelsk

 

Foran i ordbogen finder I forkortelser, og hvad de betyder.

Bagerst i ordbogen finder I de uregelmæssige udsagnsord og deres bøjninger.

 

Ordklasser:

Adj. = adjektiv, tillægsord (ord der beskriver et navneord  -  en smuk mand)

Adv. = adverbium, biord(ord tilovers  -  om, at)

Præp. = præposition, forholdsord(ord der kan stå i forhold til osten - under, over)

Vb. = verbum, udsagnsord(ord, man kan sætte at, jeg foran – at skrive)

Sb. = substantiv, navneord(ord man kan sætte en eller et foran – en ko)

F = formelt, pænt sprog

S = slang

 

Huskeregler:

 

  • Når man skal finde et udsagnsord i ordbogen, så skal man slå op under navnemåde

Ex. Jeg skrev ikke brevet = slå at skrive op.

 

  • Når man skal slå et navneord op, skal man gøre det i ubestemt ental.

Ex. Koen er i stalden = slå en ko op

 

 

At slå et ord op

 

  1. Find ud af hvilken ordbog du skal bruge.

Engelsk/dansk eller dansk/engelsk

  1. Find ud af hvilken ordklasse ordet er.
  2. Slå op i ordbogen( den er alfabetisk indrettet)
  3. Find den rigtige ordklasse, og skriv ordet.
  4. Husk at ordet skal bøjes, ex. i navneord og ved udsagnsord.