Den grundlæggende engelske grammatik

Engelsk Grammatik

 

 

1. To be i nutid

 

Ental

1. Person       I am                       Jeg er

2. Person       You are                   Du er

3. Person       He/She/It is             Han/hun/den er

 

Flertal

1. Person       We are                   Vi er   

2. Person       You are                  I/De er

3. Person       They are                 de er

 

 

2. To be i datid

 

Ental

1. Person       I was                     Jeg var

2. Person       You were                Du var

3. Person       He/She/It was         Han/hun/den var

 

Flertal

1. Person       We were                 Vi var 

2. Person       You were                I/De var

3. Person       They were              de var

 


3. To have i nutid

 

Ental

1. Person       I have                   Jeg har

2. Person       You have               Du har

3. Person       He/She/It has         Han/hun/den har

 

Flertal

1. Person       We have                 Vi har 

2. Person       You have                I/De har

3. Person       They have               de har

 

 

4. To have i datid

 

Ental

1. Person       I had                     Jeg havde

2. Person       You had                 Du havde

3. Person       He/She/It had        Han/hun/den havde

 

Flertal

1. Person       We had                  Vi havde       

2. Person       You had                  I/De havde

3. Person       They had                de havde

 

 

 

5. To be i  førnutid

 

Ental

1. Person       I have been             Jeg har været

2. Person       You have been         Du har været

3. Person       He/She/It has been   Han/hun/den har været

 

Flertal

1. Person       We have been          Vi har været  

2. Person       You have been         I/De har været

3. Person       They have been       de har været

 

 

6. To be i  førdatid

 

Ental

1. Person       I had been               Jeg havde været

2. Person       You had been          Du havde været

3. Person       He/She/It had been   Han/hun/den havde været

 

Flertal

1. Person       We had been            Vi havde været        

2. Person       You had been           I/De havde været

3. Person       They had been         de havde været

 

 

 

7. To have i  førnutid

 

Ental

1. Person       I have had               Jeg har haft

2. Person       You have had           Du har haft

3. Person       He/She/It has had    Han/hun/den har haft

 

Flertal

1. Person       We have had           Vi har haft    

2. Person       You have had          I/De har haft

3. Person       They had       de har haft

 

 

8. To have i  førdatid

 

Ental

1. Person       I had had                Jeg havde haft

2. Person       You had had            Du havde haft

3. Person       He/She/It had had    Han/hun/den havde haft

 

Flertal

1. Person       We had had             Vi havde haft

2. Person       You had had            I/De havde haft

3. Person       They had had          de havde haft

 

 

9. To do i  nutid

 

Ental

1. Person       I do                       Jeg gør

2. Person       You do                   Du gør

3. Person       He/She/It does        Han/hun/den gør

 

Flertal

1. Person       We do                   Vi gør

2. Person       You do                  I/De gør

3. Person       They do                de gør

 

 

10. To do i  datid

 

Ental

1. Person       I did                     Jeg gjorde

2. Person       You did                 Du gjorde

3. Person       He/She/It did        Han/hun/den gjorde

 

Flertal

1. Person       We did                  Vi gjorde       

2. Person       You did                  I/De gjorde

3. Person       They did                de gjorde

 

 

11. Regelmæssige (almindelige) udsagnsord I nutid
Regel: Udsagnsord tilføjer –s i 3. person ental
F.eks.

 

Ental

1. Person       I work                     Jeg arbejder

2. Person       You work                 Du arbejder

3. Person       He/She/It works       Han/hun/den arbejder

 

Flertal

1. Person       We work                 Vi arbejder    

2. Person       You work                 I/De arbejder

3. Person       They work               de arbejder

 

 

12. Regelmæssige (almindelige) udsagnsord I datid
Regel: Udsagnsord tilføjer –ed.
F.eks.

 

Ental

1. Person       I worked                 Jeg arbejdede

2. Person       You worked             Du arbejdede

3. Person       He/She/It worked     Han/hun/den arbejdede

 

Flertal

1. Person       We worked                 Vi arbejdede  

2. Person       You worked                I/De arbejdede

3. Person       They worked              de arbejdede

 

 

13. Mådesudsagnsord (modalverber)

Normale udsagsnord tilføjer –s i 3. person ental. (Se punkt 11).
Det gør modalverberne IKKE.
Modalverberne er:

Nutid            Datid            På dansk

Can              Could            Kan/kunne

May              Might            Må/måtte

Must             Must             Må(skal)/måtte(skulle)

Shall             Should          Skal/skulle – bør/burde

Will               Would           vil/ville

 

F.eks. He can run very fast.

Bemærk at det IKKE hedder: He cans run very fast.

 

14. Vigtig viden, når du slår op i ordbogen:

Sb      =        Substantiv               = Navneord. Ord der kan sættes ”en/et” foran.

Vb      =        Verbum                   = Udsagnsord. Ord man kan sætte ”at/jeg” foran.

Adj     =        Adjektiv                  = Tillægsord. Ord man kan sætte ”at være” foran.

 

 

15. Spørgende stedord:

What   =        Hvad

How    =        Hvordan

Where =        Hvor

Who    =        Hvem

Whose =        Hvis

Why    =        Hvorfor

When  =        Hvornår

Which  =        Hvilken/Hvilket