Engelsk
Forskellige lege/øvelser
 

OM ENGELSK-SKOLEN


 • Engelsk-skolen er et web baseret undervisningssystem primært til begynder-undervisningen i 3. klasse.

  Du finder det ved at klikke på Engelsk-skolen ude i venstre side.

  Engelsk-skolen er bygget op i 7 moduler, hver med mange øvelser.
  I alt indeholder systemet 71 øvelser, hvilket er nok til et helt skoleår.

  Programmet egner sig også glimrende til svage elever i de ældre klasser. Se mere under svage elever.

  Systemet indeholder en interaktiv ordbog med mere end 300 ord.
   
  Løbende bliver eleven ført igennem de mest basale begreber, ord, vendinger og grammatik.   BEMÆRK.
  Alle programmer til at surfe på internet har lavet ændringer. Det gør, at nogle af mine sider ikke virke. F.eks. engelskskolen, og alle mine spil.
  Løsningen er at bruge Internet Explorer. Dette skal sættes til kompatibilitetsvisning. I nogle versioner af Explorer skal man tryppe på et ikon, der ligner et iturevet A4-ark i adresselinjen. I andre versioner skal man trykke på tandhjulet i øverste højre hjørne. Herefter trykkes på kompatibilitetsvisning. Tilføj så min side.
 • Grundtanken er, at eleverne i stedet for en bog bruger "Engelsk-skolen på computeren.

  Fordelen ved "Engelsk-skolen" frem for en bog er, at alt tekst er indtalt.
  Det være sig både øvelses-instruktionerne (på dansk) samt det engelsk-faglige indhold (på engelsk).

  Herved opnås både, at eleverne får den korrekte engelske udtale samt, at svage elever ikke tabes på gulvet allerede i starten af engelsk-undervisningen. • Alle øvelser har et element af leg over sig, således at tilegnelsen både bliver lærerig og sjov.

DIFFERENTIERING


 • Alle øvelser er bygget op således, at der er mulighed for at dygtiggøre sig "ud over gennemsnitsniveauet" i klassen.

  I slutningen af alle øvelser er der forslag til ekstra lege/øvelser som ER indbygget i systemet.

ORDBOG
 • Til at understøtte materialets differentieringsmuligheder er der lagt en billedordbog ind.

  Her findes over 300 ord med tilhørende billeder inddelt i forskellige kategorier.

  Tillige vil eleven ved at klikke på billedet både kunne høre ordet udtalt på dansk samt på engelsk.

  For at gøre materialet mere indbydende er flere af billederne animerede.

LEKTIER


 • Det er selvfølgelig op til den enkelte lærer, om eleverne skal have lektier for i engelsk.

  Min erfaring er dog, at eleverne får mest ud af undervisningen, hvis de får lektier for derhjemme.

  Det eneste man skal gøre er at, at få eleverne til at skrive det enkelte øvelses nummer i deres lektiebog.

  Så kan forældrene selv gå med barnet ind på den pågældende øvelse.

ELEVER UDEN PC


 • Alt andet lige vil der stadig være elever som ikke har en pc hjemme.
  Disse elever udstyres blot med en papirversion af materialet som kan printes ud herfra siden.

SVAGE ELEVER


 • Programmet vil - ud over at kunne benyttes som klassebaseret undervisningsmateriale til begynderengelsk - også kunne anvendes til svage elever som har været igennem det/de første år med engelskundervisning.

  Da programmet er fuldstændigt selvinstruerende vil man som lærer kunne arbejde med klassen samtidigt med, at man har én - eller helst 2 elever - til at arbejde med Engelsk-skolen.

  Programmet er også velegnet til special-undervisningen, hvor en lærer kan sidde med én eller flere elever og udføre øvelserne.

 

her

 

op