Emneuge om efterår 0. 1. og 2. klasse.
Nat tek, billedkunst, dansk.

 • Formål med øvelse skrevet i kursiv.

   

  Matematik/Nat-tek.

   

  1. Lav gættekonkurrence om længde på indsamlede materialer.
   Få et forhold til sammenhængen mellem antallet af centimeter og det virkelige mål.
   .
  2. Tæl årringe på brændet.
    Træning i talrækken fra 1-20. Træning i at skrive tal mellem 1-20.
   Give eleverne forståelse af, hvordan man vha. åreringe kan se, hvor gammelt et træ er.


  3. Mål omkreds på brændet med målebånd.
    Træning i benyttelsen af målebånd samt træning i tællerækken fra 0-50.
   Begyndende træning i at skrive tal mellem 0-50. Eleverne lærer IKKE talgenkendelse alene af dette men stifter blot kendskab til tallene.


  4. Sortere bladart i bunker.
    Træning i at opøve elevernes evne til at skelne begreberne ”ens/forskellig”.
   Give eleverne oplevelse af, at der i naturens umiddelbare kaos er en stor orden (mange ens ting).


  5. Tælle op, hvor mange der er i hver bunke (brug 100-tavler hertil).
   På 100-arket skrives med bogstaver, hvilket træ bladene kommer fra.
   Et 100 ark pr. blad.
   Give eleverne en begyndende forståelse af positionssystemet ved at lade dem krydse af på 100-ark, hvor krydsene bundtes i 10´ere.

  6. Sortere frø i bunker

  7. Tælle op, hvor mange der er i hver bunke (brug 100-tavler hertil).
   Et 100 ark pr. blad.
   På 100-arket skrives, hvilket træ frøene kommer fra.

  8. Lav gættekonkurrence om afstanden i meter mellem a og b i klassen.
    Give eleverne en fornemmelse af, hvor lang x antal meter er i virkeligheden.


  9. Vi går udenfor og måler træers højde vha. skovmandsmetoden.
    Lærr eleverne en metode til at måle et træs højde samt en viden om hvor høje træer bliver. Give eleverne en fornemmelse af, hvor lang x antal meter er i virkeligheden.

  10. Hvor mange gange kan du tage det dobbelte af x ting fra de indsamlede materialer.
    Give eleverne en begyndene forståelse for, hvad det dobbelte vil sige.

   

   

   


   

  Billedkunst.
  1

  Lav ”gnidetryk”. Når man har lavet mange tegninger kan man prøve at lave symmetriakser (vis om symmetriakse på OHP).

  Give eleverne en forståelse for symmetriakser samt, at alt ikke er helt symmetrisk i naturen.

  2.

  Lad eleverne skravere den ene side af et blad. Herefter skal de selv tegne den anden side.
  Evt. ved hjælp af et spejl.
  Eleverne opnår kendskab til at mange ting i naturen har en relativ regelmæssig form.

  Eleverne opnår kendskab til spejling.

   

  3.

  Ens blade fra samme træ limes på et stykke karton. Symetriaksen limes på med et stykke bomuldstråd.

  Der skrives hvilket træ bladene kommer fra.

  Give eleverne en forståelse for symmetriakser samt, at alt ikke er helt symmetrisk i naturen.

   

  4.

  Lad eleverne lave fantasifigurer/geometriske former af de indsamlede materialer.

  Tingene limes på papir og der skrives hvad tingene hedder.

  Give eleverne et begyndene kendskab til de vigtigste geometriske figurer.

  5.

  Vi går i computer-rummet og forsøger at tegne blade, træer og dyr fra naturen.

  Give eleverne oplevelse af , at man kan tegne med andet en papir og farver.

   

   

   

  Medbringes:             add1:  Brænde som ikke er kløvet nummereret med sedler.

                     Add 2: Målebånd eller sytråd og linealer samt én taltavle til hver                     elev

                     Add 3: Kopi af åreringeark

                     Add 4: Kopi af omkredsark.

                     Add 5+6:       Kopier af 100-ark (der skal være mange).

  Billedkunst:              Add 1: OHP af, hvad symetriakse er + A4 ark.

                     Add 2: Spejle

                     Add 3: Karton, lim. Bomuldstråd.


  Hvor gammel er brændet.

   

   

  1:

   

   

  2:

   

   

  3:

   

   

  4:

   

   

  5:

   

   

  6:

   

   

  7:

   

   

  8:

   

   

  9:

   

   

  10:

   

   

  11

   

   

  12

   

   

  13

   

   

  14

   

   

  15

   


  Hvad er omkredsen af brændet

   

   

  1:

   

   

  2:

   

   

  3:

   

   

  4:

   

   

  5:

   

   

  6:

   

   

  7:

   

   

  8:

   

   

  9:

   

   

  10:

   

   

  11

   

   

  12

   

   

  13

   

   

  14

   

   

  15

   

   

   

   


   

   

  Dansk:

  1.

  I klassen ser man sig omkring og finder alle de ting, der er lavet af træ: Borde, stole, blyanter, vindueskarme, dørkarme, papir osv.
  Skriv tingene på tavlen. Hvis eleverne kan skrive laver de hver sin liste på et stykke papir.
  Når man er færdig kan man tage én ting af gangen, og diskutere hvorfor den er lavet af træ, hvilke egenskaber ved træet som bliver brugt i netop den ting – og om tingen kunne være lavet af andet end træ.

  Man fortsætter over legepladsen og gennem byen.
  Når man kommer tilbage i klassen kan man tage en afsluttende runde og tegne en tegning af de ting af træ man har mødt på sin vej samt skrive dem på tavlen og lade elverne gøre det samme.

  • at åbne elevernes øjne for alle de steder hvor vi bruger træ i vores hverdag.
  • at lægge op til diskussion af hvordan vi bruger træressourcerne
  • at træne eleverne i at iagttage, notere og arbejde med ord

   

  2.

  Eleverne tegner og eller skriver lyde som kan komme fra en skov.

   

  3.

  • Materialer
   Træer
  • Nipsenåle
  • Etiketter

  Læg træet på bordet og tæl årringene
  Nu sættes nåle i ved forskellige mærkeår:
  Hvornår blev eleverne født? Hvornår blev læreren født – hvis det lykkes at finde et træ, der er så gammelt!!!
  Hvilke begivenheder kan eleverne huske, der er en nål værd:
  Små søskendes fødsel, anskaffelse af hund osv.
  Opfindelse af TV, video og computer osv. Først mand på månen.
  Ved hver nål hænges en etiket, der fortæller, hvad der er sket.
  Eleverne kan selv være med til at skrive på eketterne og eller tegne dem.

  • at eleverne lærer hvad årringe er, og hvad de fortæller
  • at gøre de senere års historie konkret via årringene
  • at eleverne lærer noget om træers alder
  • at eleverne gennemgår deres egen historie