Dinosaur-emneuge

 • Faglige mål:

  Det faglige mål med emnet er, at eleverne skal opnå indsigt i dinosaurens verden.

  Endvidere vil der være en del læsestof i emnet, hvorved elverne vil få trænet deres færdigheder i at læse faktuelle tekster.

   

  Ud fra teksterne skal eleverne besvare spørgsmål således, at de bliver nødt til at vælge de vigtigste passager ud fra teksten.
  Herved er det målet, at elverne får lært, at lave referat.

   

   

  Sociale mål.

  Da, der har været en del problemer i klassen – af social karakter – er det målet med dette forløb, at elverne lærer at samarbejde uden det ender i skænderier.
  Eleverne skal også lærer, at samarbejde betyder, at alle gruppemedlemmer yder deres bedste på hver deres niveau.

  Det stræbes også mod at eleverne bliver bedre til at give sig og ikke trumfe deres egen vilje igennem.

   

   

   

   

  IT-mæssige mål

  Det overordnede IT-mål med emnet er, at elevernes arbejde sættes sammen til en hjemmeside.
  Da eleverne endnu ikke har færdigheder til dette vil deres output blive lavet i Publisher som læreren herefter konverteret til html og linker sammen til en hjemmeside.

  Eleverne lærer altså primært at benytte Publisher, hvor de bl.a. skal kunne kopierer billeder ind fra Internet og lave simpel billed-manipulation.

  Elverne skal også lære, at lave et ensartet layout, da en hjemmeside ellers vil blive meget rodet.

   

  Til arbejdet med deres output vil eleverne også blive introduceret til simple Internet-søgninger.

   

   

   

  Mål omkring projektarbejdsformen.

  Emnet vil blive holdt inden for projektarbejdsformen, hvorfor eleverne selv skal være med til at formulerer spørgsmål.

  En egentlig problemformulering vil der endnu ikke blive tale om, da eleverne endnu ikke har de fornødne redskaber hertil.

   

  Spørgsmålene vil via lærerens vejledning blive søgt formuleret således, at emnet ikke bliver ren deskription, men også vurdering.